Vinohrady a výroba vína

Vinohrady a výroba vína

Vinohrady

Obec Šalov sa nachádza v nitrianskej vinohradníckej oblasti v želiezovskom rajóne. Nachádza sa tu mechanizačné stredisko firmy a 57 hektárov novozrekonštruovaných vinohradov, kde pestujeme tradičné slovenské odrody hrozna. Prvotriedna poloha vinohradov, ktoré sa nachádzajú na svahu s južným a juhozápadným slnkom, dáva predpoklady na výrobu vín jedinečného charakteru a kvality. Orientácia vinohradov v smere sever – juh zabezpečuje výborný zdravotný stav hrozna vďaka ideálnej mikroklíme, ktorú zabezpečuje prevažujúce prúdenie vzduchu.

Pôdny profil tvorí väčšinou hnedozem, spraš, miestami až ílovitá pôda. Sprašové podložie je bohaté na aktívny vápnik.  Vďaka tejto kombinácii sú korene rastlín schopné prenikať veľmi hlboko do pôdy a čerpať tak všetky potrebné živiny vrátane vápniku. Vína z tejto pôdy sa vyznačujú vysokým extraktom, mineralitou, sú pevné v štruktúre a majú mimoriadny vyzrievací potenciál.

Výroba vína

Spracovanie hrozna prebieha priamo v areáli Chateau Krakovany. Prelína sa tu moderná technológia riadeného spracovania so snahami o zachovanie prírodného aspektu potlačením chémie a uniformity. Hrozno vypestované vo vlastných, novozrekonštruovaných vinohradoch v Šalove, spracovávame šetrnou technológiou pneumatického lisovania pri nízkych teplotách.
Kvasenie rmutu prebieha v nerezových tankoch s reguláciou teploty čistými kultúrami kvasiniek. Skladovanie a príprava pred fľašovaním prebieha v prevádzke Ostrov. Dolaďuje sa stabilita fyzikálno-chemických a senzorických vlastností vína.